Adoption Là Gì

Adoption Là Gì. Adopt adopt /ə'dɔpt/ ngoại động từ. Nhận làm bố mẹ nuôi.

Pin on Interventional Services
Pin on Interventional Services from www.pinterest.com

Rate of adoption là gì? Thay đổi để thích nghi, để phù hợp với hoàn cảnh mới vd: That heartless mother has her only child.

L’adoption De Nouveaux Programmes D’enseignement — Sự Theo Những Chương Trình Giáo Dục Mới.

Các câu hỏi giống nhau. Họ quyết định nhận thằng bé bán báo làm con nuôi, vì gia cảnh của nó rất đáng thương. Adopt đứng trong văn bản tóm lại, adopt là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được định nghĩa bằng ngôn ngữ đơn giản.

Tỷ Lệ Thông Qua Là Tốc Độ Mà Tại Đó Một Công Nghệ Mới Được Mua Và Sử Dụng Bởi Công Chúng.

Adoption nghĩa là sự lựa chọn. Tiếp nhận và sử dụng (phương pháp, thái độ, hành vi) vd: Cách phát âm adopt giọng bản ngữ.

I Have Adopted A Puppy From The Animal Shelter.

Nhận làm bố mẹ nuôi. Adopt adopt /ə'dɔpt/ ngoại động từ. To take on or assume:

To Take Up And Make One's Own:

(anh ta nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh mới.) 2/ adopt (verb): To a adopt new method of teaching. Anh ấy nhận ông cụ làm bố nuôi;

Sự Nhận Con Nuôi, Nghĩa Dưỡng.

To legally take another person's child into your own family and take care of him or her as your…. He quickly adapted to his new surroundings. Adopt ý nghĩa, định nghĩa, adopt là gì: